Contact

Een duurzaam product

 

Holonite en duurzaamheid

Holonite producten zijn standaard Cradle to Cradle Bronze gecertificeerd en optioneel is het mogelijk om uw producten conform de Silver certificering te produceren. Prijzen en levertijden voor Silver producten zijn op aanvraag.

          

 

Het afgelopen jaar is Holonite op product- en procesniveau in het kader van het behoud van haar Cradle to Cradle certificering (Bronze en Silver) opnieuw uitvoerig onderzocht. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om hergebruik van Holonite producten te realiseren. Dit betekent Holonite producten die aan het einde van hun levensduur zijn, omzetten in nieuwe Holonite producten. Voor de komende jaren hebben we de volgende duurzaamheidsambities geformuleerd: het volledig gebruik van hernieuwbare grondstoffen, verdere materiaalbesparing en het uitvoeren van een energiebesparingsplan.

Duurzame producten

Holonite heeft een aantal kwalitatief hoogwaardige innovatieve bouwproducten geïntroduceerd. In het kader van duurzame productontwikkeling zijn een aantal weloverwogen keuzes gemaakt en dat heeft geresulteerd in laagreliëfdorpels die o.a. optimaal isoleren en tegelijkertijd vele malen lichter zijn doordat ze vervaardigd zijn uit minder en hernieuwbare grondstoffen. Inmiddels kunnen we ook Biobased producten op aanvraag produceren.

Holonite Biobased

Holonite produceert op aanvraag Biobased producten die voor 90% uit natuurlijke grondstoffen zijn opgebouwd. Hierbij wordt voor het mengsel gebruik gemaakt van hernieuwbare grondstoffen die gedeeltelijk hun oorsprong vinden in koolzaadolie en restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie. Deze hernieuwbare grondstoffen zijn milieuvriendelijk en zijn daarmee een goed alternatief voor het gebruik van fossiele grondstoffen. Producten zoals mais of soja die invloed hebben op de productie van voedingsmiddelen of anderzijds afbreuk doen aan de natuur of haar omgeving zijn hiermee overbodig.

Meer informatie over onze ambities op het gebied van duurzaamheid is te vinden in onze MVO-jaarverslagen.