Contact

Nieuws Onze nieuwe CAD- & Bestekservice staat online!

Gepubliceerd op: 21 april 2016

Onze nieuwe CAD- & Bestekservice staat online!

Begin 2015 hebben we onze nieuwe website gelanceerd. Het (complexe) onderdeel CAD en bestekteksten, wat terug te vinden is in het plan van aanpak van onze nieuwe website, stond voor 2016 op de agenda. Inmiddels kunnen we dit onderdeel ook afvinken nu deze service live staat. Direct naar onze nieuwe CAD- & Bestekservice.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan onze nieuwe CAD- & Bestekservice en ook de komende maanden zullen enkele details nog verder worden uitgewerkt. Hier en daar moeten er nog een aantal CAD tekeningen worden toegevoegd en nog een paar koppelingen gemaakt worden met de Bouwconnect Bibliotheek (BCB) van de Twee Snoeken, het bedrijf achter onze bestekservice. Samen met tal van andere producenten en leveranciers is onze vernieuwde bestekservice beschikbaar in de Bouwconnect Bibliotheek (BCB) en wordt deze verspreid onder verschillende gebruikers o.a. architectenbureaus.

Download de Bouwconnect Bibliotheek.

De voordelen van onze nieuwe CAD- & Bestekservice

  • CAD en bestek van alle Holonite producten zijn in een paar klikken verkrijgbaar;
  • CAD en bestek zijn specifiek op te vragen d.m.v. handige navigatie;
  • CAD en bestek zijn verduidelijkt d.m.v. 2D en 3D tekeningen met maatvoeringen;
  • Bestandsformaten zoals IFC voor BIM zijn te downloaden;
  • Middels een plug-in is het bestandsformaat Revit ook te downloaden;
  • Met installatie van Revit software en de Bouwconnect Bibliotheek kunnen Holonite producten direct vanuit Revit in 3D ingeladen worden met daarbij de producttype herkenning;
  • Het Holonite product kan direct in de bouwtekening worden geplaatst d.m.v. Adomi met ASD en deze tekening kan eenvoudig worden gedeeld met collega’s door op het product te klikken en gelijk de bestektekst in de Bouwconnect Bibliotheek in te laden.