Contact

Een duurzaam product Cradle to Cradle

Het proces omtrent de certificering stopt nooit!

Cradle to Cradle Certified® is de wereldwijd vooraanstaande standaard welke gebruikt wordt door ontwikkelaars, merken en fabrikanten voor het ontwerpen van gezonde, rechtvaardige en duurzame producten.

Korte uitleg Cradle to Cradle (her)certificering
De Cradle to Cradle-certificering geeft aan in welke mate een product voldoet aan elk van vijf afzonderlijke criteria, die door de Cradle to Cradle principe worden onderscheiden. De vijf pijlers waar producten op worden beoordeeld zijn de volgende:
– Materiaalkeuze
– Energiegebruik in het productieproces
– Sociaal beleid
– Hergebruik in technische of biologische kringlopen
– Watergebruik in het productieproces.

Op basis van de totale score op deze vijf pijlers krijgt het product/ de producten een Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum Cradle to Cradle certificering .

Hoe worden de producten nu precies beoordeeld?
Het Cradle to Cradle Product Innovation Institute bepaalt de minimale normen per categorie. De fabrikant van de producten/diensten, laat haar producten objectief beoordelen, dit aan de hand van de Cradle to Cradle criteria. Iedere categorie wordt gewaardeerd met één van de scores (Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum). Het product wordt ingedeeld in de categorie waar de laagste score aan wordt gegeven (over de vijf categorieën).

Het proces omtrent de certificering stopt nooit!
Zo vindt er iedere 2 jaar een hercertificering plaats. Dit wordt gedaan om er zeker van te zijn dat een organisatie zich blijft inzetten ten aanzien van de vijf criteria, omtrent de ontwikkelen van haar producten. Tijdens een hercertificering is het van belang dat de organisatie kan aantonen dat het plan omtrent de ontwikkelingen die zijn gepresenteerd tijdens het certificeringsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Zodat men kan aantonen dat er vooruitgang wordt geboekt. Is dit niet het geval, dan wordt er geen nieuw of een lager certificaat uitgereikt.

 

Holonite certificering per pijler!

De vijf pijlers waar Holonite producten op zijn beoordeeld met daarbij de certificering vanuit het Cradle to Cradle principe die wij tot nu toe mogen hanteren:

Material Health level: Silver
Materiaalkeuze
Het product is voor meer dan 95% beoordeeld met behulp van een ABC-X systeem. De samenstelling van de opbouw van de grondstoffen is geanalyseerd en dragen bij aan het algehele percentage van het product. Het product bevat geen stoffen die (waarvan bekend of men vermoed) kanker, geboorte defecten of genetische schade kunnen veroorzaken. Alle gezondheid issues zijn in kaart gebracht en beheerst.

Renewable Energy and Carbon Management level: Gold
Energiegebruik in het productieproces
Voor het fabricageproces van het eindproduct gebruikt Holonite 100% hernieuwbare elektriciteit. Zelf opgewekt met zonnepanelen dit aangevuld met 100% windenergie. Voor verwarming van het pand wordt 100% groen gas toegepast.

Social Fairness level: Silver
Sociaal beleid
Holonite onderzoekt (proactief) of er in de bevoorradingsketen relevante sociale problemen zijn en heeft daarop een sociaal beleid ontwikkeld. Holonite eist van haar leveranciers dat zij de gedragsregels ten opzichte van kinderarbeid, intimidatie van individuen en uitbuiting naleven. Daarnaast voert Holonite diverse projecten uit die een positieve invloed hebben op de het leven van werknemers en de lokale gemeenschap.

Material Reutilization level: Gold
Hergebruik in technische of biologische kringlopen
Het product heeft een hergebruik score van minstens 65%. Holonite heeft een strategie ontwikkeld hoe om te gaan met grondstoffen en hun voedingsstofwaarden na gebruik (inclusief bereik, tijdlijn en budget).

Water stewardship level: Silver
Watergebruik in het productieproces.
Holonite heeft geen product dat afhankelijk is van watergebruik (of van afvoerwater). Daarnaast heeft Holonite een beleid ontwikkeld (positief invloed plan). Dit beleid heeft betrekking op water gerelateerde problemen in haar eigen omgeving en op dat van minimaal 20% van haar hoofdleveranciers.